budowa-domow-drewna

Budowa domów z drewna

Domy z drewna – surowce, eksport – import.

Dostępność tego surowca w Polsce stoi na wysokim akurat poziomie. Gorzej jest z innymi państwami europejskimi a nawet niektórymi światowymi. Polityka ekologiczna i polityka ochrony środowiska w Polsce zmusza do utrzymywania tego surowca na wysokim poziomie, gdyż grożą za to wysokie sankcje i kary, jeśli nie zostanie to poważnie potraktowane przez polskich producentów. Prawo nakazuje zasadzenie jednego drzewa za każde jedno ścięte, co powoduje nie uszczuplania się zasobów tego surowca w Polsce. Ponad to przed każdym ścięciem jest wysyłany z odpowiedniego urzędu obserwator, który ma pilnować takich spraw.

Domy z drewna zatem nie potrzebują nie wiadomo jakiej ilości surowców aby mogły być spokojnie budowane. Dodatkowo rząd ustanowił specjalnie tereny, na których można wycinać drzewa na potrzebę budowy takich domów z drewna.

Eksportem Polska zajęła się już w latach 90 – tych XXI wieku, gdy przejawiać się zaczęło zapotrzebowanie na ten tani surowiec, a którego nasz kraj posiadał duże zapasy. Były to czasy kiedy jeszcze budowa domów z drewna nie była tak pospolita w Polsce jak w innych krajach Europy czy Świata, wiec Polska mogła sobie pozwolić na duże ilości eksportu tego surowca do innych krajów. po tylu latach dostarczania drewna poza nasz kraj, Polska staja się jednym z przodujących państw w eksporcie tego, jakże cennego w dzisiejszych czasach, surowca budowlanego.