Przeniesienie hipoteki na inną nieruchomość

Zakup mieszkania na kredyt hipoteczny jest dzisiaj w zasadzie standardem. Wiele osób decyduje się na kredyt zabezpieczony nieruchomością. Jego spłata trwa jednak nawet 30-40 lat. W tym czasie wiele może się zmienić i być może będziemy chcieli lub musieli się przeprowadzić. Czy w takim przypadku można przenieść hipotekę na inną nieruchomość?

Czy przeniesienie hipoteki jest możliwe?

Jeżeli do spłaty pozostało jeszcze wiele rat kredytu hipotecznego, przy zakupie nowej nieruchomości przeniesienie zobowiązania wydaje się najbardziej sensownym rozwiązaniem. Okazuje się, że jest to możliwe, jednak nie we wszystkich przypadkach. Jeśli wartość nowej nieruchomości będzi niższa, prawdopodobnie okaże się to niemożliwe. Ponadto problem może wystąpić przy niskiej zdolności kredytowej. Warto też pamiętać, że przeniesienie hipoteki nie jest możliwe, jeśli zmianie ulegnie właściciel nieruchomości.

Przeniesienie hipoteki na inną nieruchomość

Jak przenieść hipotekę?

Aby przenieść zobowiązanie na nową nieruchomość, konieczne jest złożenie do banku odpowiedniego wniosku. W zasadzie o tym, czy kredyt hipoteczny zostanie przeniesiony, decyduje właśnie bank. Analizuje on nową nieruchomość, decydując, czy spełnia ona odpowiednie warunki. Należy pamiętać, że bank będzie wymagał dostarczenia odpisu z księgi wieczystej nowej nieruchomości. Zostaniesz również poproszony o dostarczenie dokumentów zawierających obliczenia szacunkowej wartości rynkowej nowego domu lub mieszkania.

Ponadto bank będzie chciał jeszcze raz sprawdzić Twoją zdolność kredytową. Przygotuj się zatem na analizę Twoich przychodów i wydatków oraz posiadanego majątku. Jeśli Twoja zdolność kredytowa okaże się niższa niż przy zaciąganiu kredytu hipotecznego, bank prawdopodobnie nie zgodzi się na przeniesienie kredytu hipotecznego. 

Wszystkie zmiany dotyczące kredytu muszą znaleźć się w aneksie do umowy kredytowej. Już we wniosku powinieneś zawrzeć informacje, jakie zapisy chcesz zmienić. Ostatecznie kształt aneksu powstaje w porozumieniu z bankiem, który udzielił kredytu hipotecznego, a teraz umożliwia jego przeniesienie na inną nieruchomość.