Najem instytucjonalny – czym jest i kto może z niego skorzystać?

Najem instytucjonalny jest korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców wynajmujących mieszkania, jako że zapewnia wyższy zakres ochrony niż najem tradycyjny. W ten sposób nowe mieszkania i nie tylko, mogą być najmowane na znacznie lepszych warunkach. Warto zatem zaznajomić się z najważniejszymi informacjami na temat najmu instytucjonalnego.

Nowe rozwiązanie na rynku najmu

Najem okazjonalny jest obecnie korzystnym rozwiązaniem dla osób prywatnych. Przez długie lata brakowało jednak ciekawego rozwiązania dla osób prowadzących firmy. To właśnie z myślą o nich wprowadzono w 2017 roku rozwiązanie, jakim jest najem instytucjonalny. Przede wszystkim uprościł on procedurę eksmisyjną w przypadku najemcy, który łamie zapisy umowy najmu, lub po jej wygaśnięciu zwyczajnie nie chce się wyprowadzić. Ryzyko natrafienia na takiego lokatora zniechęcało właścicieli do oferowania lokali pod najem.

Za sprawą najmu instytucjonalnego, wiele nowych mieszkań w Warszawie i innych miastach Polski trafiło pod wynajem. O najmie instytucjonalnym traktują zapisy Ustawy o ochronie praw lokatorów, o które została ona poszerzona we wspomnianym 2017 roku. Celem wprowadzenia takiego rozwiązania było przede wszystkim zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem.

Najem instytucjonalny – czym jest i kto może z niego skorzystać?

Dodatkowe zabezpieczenie dla najemcy

W przypadku zawierania umowy na najem instytucjonalny, obowiązkowo musi zostać do niej załączone oświadczenie najemcy, w którym deklaruje on opróżnienie lokalu w terminie wskazanym przez właściciela. Nie ma natomiast konieczności wskazywania adresu, pod który najemca miałby się przenieść, co jest z kolei obowiązkowe w przypadku najmu okazjonalnego. Ponadto w oświadczeniu takim musi znaleźć się zapis, iż najemca akceptuje fakt, że nie będzie przysługiwać mu prawo do mieszkania zastępczego. W praktyce oznacza to, że eksmisja może zostać przeprowadzona nawet prosto do schroniska dla osób bezdomnych.

Nowe mieszkania w Warszawie oraz w innych miastach, przeznaczone pod wynajem, zyskują zatem dodatkową ochronę. Rozwiązanie to jawi się jako swego rodzaju „straszak” na nieuczciwych najemców, jednak dla tych uczciwych może okazać się korzystne. Najem instytucjonalny dopuszcza bowiem możliwość najmu z dojściem do własności, z czego skorzystać mogą ci, którzy w dalszej przyszłości rozważają nabycie nieruchomości.