Jak wygląda zakup nieruchomości od gminy?

Niemal każda gmina ma w swojej ofercie nieruchomości na sprzedaż. To bardzo dobra alternatywa dla osób, które poszukują mieszkania w nieco niższej cenie. Za wartością nieruchomości nierzadko kryje się potrzeba gruntownego remontu, lecz po podliczeniu wszystkich wydatków może okazać się, że lokal z gminy kupiono taniej, niż na rynku wtórnym. Jak wygląda procedura zakupu nieruchomości od gminy?

Zakup mieszkania w drodze przetargu

Przetarg organizowany przez gminę to najczęstsza forma sprzedaży nieruchomości. Osób zainteresowanych kupnem jest zazwyczaj sporo, lecz trzeba mieć także na uwadze konieczność przeprowadzenia kosztownego remontu.

Przetargi organizowane są w trybie pisemnym oraz ustnym – w przypadku tego ostatniego właścicielem mieszkania zostaje osoba, która była w stanie zapłacić za mieszkanie najwyższą kwotę. W przetargu pisemnym natomiast kwota do zapłaty nie zawsze jest kluczową kwestią. Gmina zwraca uwagę na to, która z osób chętnych na zakup mieszkania najlepiej spełnia warunki. Przetarg może też przyjąć formę ograniczonego. Wówczas do udziału w licytacji przystąpią wyłącznie osoby spełniające warunki określone w ogłoszeniu.

Jak wygląda zakup nieruchomości od gminy?

Przebieg przetargu

Ogłoszenia dotyczące przetargu na nieruchomość gminną można znaleźć w siedzibie urzędu, na stronie internetowej gminy, a także w lokalnej prasie. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie wskazanej w ogłoszeniu. Kolejnym krokiem jest stawienie się na miejscu licytacji w dniu wyznaczonym przez gminę. Zwycięzcą jest osoba, która podała najwyższą kwotę za nieruchomość. Od tej wartości odejmuje się wpłacone wcześniej wadium.

Gmina ma teraz 21 dni na dopełnienie warunków swojej umowy. Pracownicy powiadomią zwycięzcę przetargu o terminie podpisania aktu notarialnego. Jeśli nabywca nie stawi się o wyznaczonej porze w kancelarii notarialnej i nie poda powodu swojej nieobecności, gmina może unieważnić transakcję i ponownie wystawić nieruchomość na przetarg. Wpłacone wcześniej wadium nie podlega wówczas zwrotowi.