Czy Deweloperski Fundusz Gwarancyjny zostanie wprowadzony?

Dzisiejsze zabezpieczenia prawne tylko częściowo chronią nabywców mieszkań w przypadku upadku firmy deweloperskiej. W większości to klienci deweloperów ponoszą koszty ich niepowodzeń. Powstał zatem pomysł, aby zmienić ten stan rzeczy poprzez wprowadzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Na czym miałoby polegać to rozwiązanie? Czy rzeczywiście zostanie wprowadzone?

Obecne zabezpieczenia

Dzisiaj klienci deweloperów są chronieni zgodnie z zapiskami ustawy deweloperskiej, która nakazuje deweloperowi otwarcie rachunku powierniczego. Zanim deweloper otrzyma pieniądze klienta, trafiają one do banku obsługującego rachunek powierniczy. Warto zaznaczyć, że rachunek ten może przybierać różne formy. W przypadku rachunku zamkniętego środki pozostają na nim aż do zakończenia inwestycji. Gwarantuje on bezpieczeństwo klientów, jednak rzadko jest wybierany przez deweloperów. Preferują oni rachunki otwarte, z których regularnie otrzymują kolejne transze. Zatem jeśli inwestycja zostanie nagle przerwana, nabywca mieszkania odzyskuje co najwyżej część zapłaty.

Czy Deweloperski Fundusz Gwarancyjny zostanie wprowadzony?

Na czym ma polegać Deweloperski Fundusz Gwarancyjny?

Nowe rozwiązanie ma polegać na stworzeniu specjalnego funduszu, który będą finansować wszyscy deweloperzy. Każdy z nich będzie odkładał pewien procent kwoty wpływającej na rachunek powierniczy. W imieniu dewelopera miałby to robić bank prowadzący rachunek powierniczy. W przypadku bankructwa któregoś z deweloperów klienci otrzymywaliby zwrot środków właśnie z Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego.

Problemy z wprowadzeniem ustawy

Plany stworzenia omawianego funduszu spotkały się z silnym sprzeciwem ze strony deweloperów. Uważają oni, iż ze względu na dobrą sytuację rynkową jego wprowadzanie jest zbędne. W rzeczywistości wzrost gospodarczy przemawia na korzyść tego pomysłu. Doskonała sytuacja finansowa deweloperów sprawia, że dodatkowy wydatek nie grozi upadkiem. Jest to zatem najlepszy czas, aby zebrać w Funduszu pieniądze, które przydadzą się, gdy sytuacja gospodarcza ulenie pogorszeniu. Jak na razie jednak od miesięcy trwają dyskusje na temat wysokości składek. Deweloperzy twierdzą bowiem, że wartości przedstawiane przez ustawodawcę są zbyt wysokie.