Zwroty w sprawach podatkowych dla firm budowlanych

Problem z określeniem daty wymagalności podatku VAT jest znany w branży budowlanej od 2014 roku, kiedy to w życie weszła nowelizacja ustawy regulującej kwestie podatku VAT. Zapisane wtedy rozwiązania wprowadzały zmiany niekorzystne z punku widzenia firm budowlanych. Ostatnimi czasy zapadł jednak wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który niejako jest sprzeczny z obowiązującymi obecnie przepisami. W czym rzecz? Poniżej przedstawiamy tę sprawę oraz wskazujemy, jakie może mieć ona konsekwencje.

Kiedy należy opłacić podatek VAT?

Najważniejszy zapis wspomnianej ustawy to z perspektywy firm budowlanych ten, który określa datę wymagalności uiszczenia podatku VAT dla podmiotów z tej właśnie branży. Teoretycznie, zgodnie z przepisami wprowadzonymi w Polsce kilka lat temu, obowiązek powstaje w momencie wystawienia faktury za wykonane usługi. Natomiast jeżeli usługodawca zwleka z wystawieniem dokumentu, data wymagalności następuje 30 dni po faktycznym zakończeniu robót. Zdarzają się jednak przypadki, w których kontrahenci podpisują umowy, zgodnie z którymi musi dojść do akceptacji wykonanej pracy, zanim faktura zostanie opłacona. Zdaniem przedstawicieli firmy Budimex, w takiej sytuacji również obowiązek opłacenia podatku VAT pojawia się dopiero po akceptacji roboty. Dlatego też firma wystosowała zapytanie do właściwego organu, jaka jest data wymagalności podatku w tego typu sytuacjach. W odpowiedzi uzyskano informację, iż umowa nie ma znaczenia, a VAT należy opłacić po wystawieniu faktury lub 30 dni po wykonaniu pracy.

Zwroty w sprawach podatkowych dla firm budowlanych

Ze względu na niepowodzenie przed sądem, firma Budimex zdecydowała się ostatecznie poprosić o opinię Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trybunał, orzekający zgodnie z prawem Unii Europejskiej, przyznał rację firmie budowlanej, stwierdzając, że wymagalność dotycząca podatku VAT następuje dopiero po akceptacji wykonanej pracy, jeżeli sporządzono stosowną umowę.

Konsekwencje wyroku TSUE

Ze względu na bardzo korzystny dla firm budowlanych wyrok TSUE można się spodziewać wniosków o zwroty dodatkowych podatków, naliczonych ze względu na niepodporządkowanie się aktualnym przepisom. Warto w tym miejscu zauważyć, że wyrok TSUE jest zgodny z przepisami, które obowiązywały w Polsce przed 2014 rokiem.