Finansowanie pomostowe - czym jest i jak z niego skorzystać?

Istnieje wiele sposobów na pozyskanie środków na realizację projektów. Jednym z nich jest finansowanie pomostowe. Pojęcie to jest w obiegu od wielu lat i wydaje się, że kojarzy je większość osób. Mało kto wie jednak tak naprawdę o co chodzi. Jeszcze większą tajemnicą pozostaje to, kto i jak może skorzystać z finansowania pomostowego?

Pożyczka zabezpieczona nieruchomością

Mianem finansowania pomostowego określa się pożyczkę, która zostaje zabezpieczona nieruchomością. Oznacza to, że dochodzi do przewłaszczenia nieruchomości na rzecz firmy udzielającej pożyczki, aż do momentu, gdy spłacona zostanie ostatnia rata. Kiedy zobowiązanie zostanie w całości spłacone, dochodzi do powrotnego przekazania własności na rzecz pożyczkobiorcy. W tej sytuacji konieczne jest spisanie odrębnej umowy w formie aktu notarialnego. Maksymalna kwota finansowania pomostowego nie może przekroczyć 50% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem.

Kto udziela finansowania pomostowego i jak je otrzymać?

Finansowaniem pomostowym zajmują się prywatne firmy, dysponujące własnym kapitałem lub kapitałem inwestorów. Często finansowanie to odbywa się w ramach inwestycji finansowanych przez obligacje.

Finansowanie pomostowe - czym jest i jak z niego skorzystać?

O finansowanie pomostowe ubiegać może się w zasadzie każdy. Korzystają z niego zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne. Zaletą tego rozwiązania jest brak weryfikacji zdolności kredytowej. Firma, która udziela pożyczki, nie jest zainteresowana wypłacalnością klienta, ponieważ posiada ona zabezpieczenie w formie nieruchomości. W przypadku niespłacania rat nieruchomość zostaje sprzedana, przez co firma nie jest stratna. Tym samym z perspektywy pożyczkodawcy finansowanie pomostowe jest bardzo bezpieczną inwestycją. 

Czy finansowanie pomostowe jest opłacalne?

Skorzystanie z finansowania pomostowego jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie są w stanie pozyskać środków na realizację projektu z banku. Niemniej jednak pod względem finansowym jest to jedna z najmniej opłacalnych forma finansowania. Oprocentowanie w skali roku w zasadzie zawsze przekracza 20%, często dochodząc nawet do 30%. Ponadto już na starcie pożyczkodawca pobiera kilkuprocentową prowizję.