Przepisy o uwłaszczaniu gruntów - zmiany 2019

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami prawnymi, od początku 2019 roku nie istnieje już użytkowanie wieczyste gruntów. Jeżeli chodzi o nieruchomości mieszkalne, użytkowanie wieczyste zostało zamienione na własność. Dzieje się to automatycznie i nie wymaga żadnego działania ze strony nowych właścicieli mieszkań. Jednak konieczne jest wystawienie zaświadczeń przez urzędy gmin, a jak się okazuje, jest z tym problem.

Problemy z zaświadczeniami

Jak przekonuje Minister Inwestycji i Rozwoju – Artur Soboń – samorządy wyrażają dobrą wolę w kwestii wydawania zaświadczeń. Jednak w praktyce otrzymał je tylko niewielki odsetek osób uprawnionych. W czym tkwi problem? Specjaliści wskazują tu na kilka czynników. Pierwszy z nich to niejasność przepisów, które bywają odmiennie interpretowane. Przykładowo, samorządy niejednokrotnie blokują możliwość wystawienia zaświadczenia w sytuacji, gdy konieczny jest podział na gruncie. Ponadto, w przypadku wielu gmin wydanie stosownej liczby zaświadczeń w wyznaczonym terminie 12 miesięcy staje się technicznie niemożliwe. Wysyłanie przez cały rok nawet kilku tysięcy zaświadczeń dziennie jest po prostu niewykonalne. Dlatego też przedstawiciele Rządu zapowiadają zmiany legislacyjne, które mają rozwiązać zaistniałe problemy.

Przepisy o uwłaszczaniu gruntów - zmiany 2019

Zmiany legislacyjne 2019

Zmiany w prawie dotyczyć mają przede wszystkim uściślenia przepisów. Rzecz w tym, aby samorządy miały ograniczone możliwości w kwestii ich interpretacji. Ponadto, Rząd zapowiada również bonifikaty dla niektórych grup społecznych, takich jak np. niepełnosprawni. Co ciekawe, zgodnie z zapowiedziami mają one dotyczyć zarówno mieszkań znajdujących się na gruntach Skarbu Państwa, jak i na gruntach samorządowych. Ważną zmianą ma być uniemożliwienie blokowania wydawania zaświadczeń ze względu na konieczność podziału nieruchomości. Ponadto, nowe przepisy mają upraszczać sam proces dokonywania podziału. Planowane jest również wydłużenie terminu, w którym samorządy są zobowiązane do wydania zaświadczeń. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, samorządy powinny wywiązać się z tego obowiązku do końca bieżącego roku, prawdopodobnie jednak czas ten zostanie wydłużony do 2023 roku.