Co po odbiorze mieszkania od dewelopera?

Jednym z ostatnich etapów współpracy z deweloperem jest odbiór techniczny nieruchomości. Przed odbiorem niezbędne jest sprawdzenie mieszkania pod kątem występowania ewentualnych usterek. Natomiast co następuje po odbiorze? Wyjaśniamy, jaką drogę należy przejść od zakończenia odbioru technicznego do momentu otrzymania kluczy do mieszkania oraz uzyskania możliwości wprowadzenia się do lokalu.

Usterki w nowym mieszkaniu

Tak naprawdę rzadko zdarza się, aby lokal był całkowicie pozbawiony jakichkolwiek usterek. Najczęściej są one niewielkie, zdarzają się jednak większe problemy, przez które użytkowanie mieszkania staje się niemożliwe. Nie należy wyrażać zgody na sfinalizowanie odbioru technicznego do momentu, aż usterki nie zostaną usunięte. Szczególnie w przypadku największych wad mieszkania, przez które nie jest możliwe wprowadzenie się do lokalu, należy wstrzymać się z podpisywaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. Jeżeli usterki są niewielkie, również można nie podpisywać protokołu, jednak możliwe jest także jego podpisanie z jednoczesnym wymienieniem usterek oraz określeniem czasu, w jakim zostaną one naprawione. Należy jednak podkreślić, iż zwykle podpisanie protokołu oznacza przekazanie kluczy do mieszkania, tym samym od tego momentu nabywca nieruchomości ma obowiązek opłacać należny czynsz. Natomiast dopóki nie dojdzie do oddania mieszkania i przekazania kluczy, nie występuje taki obowiązek. Tym samym warto zaczekać kilka dni czy tygodni na naprawę usterek i dopiero wtedy odebrać klucze, aby nieco oszczędzić. Należy podkreślić, iż deweloper ma obowiązek zlikwidowania usterek.

Co po odbiorze mieszkania od dewelopera?

Formalności i przekazanie kluczy

Jak już wspomniano, odbiór techniczny mieszkania kończy się podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. Następnym etapem jest natomiast przekazanie kluczy. Większość deweloperów decyduje się oddać mieszkanie do użytku nabywców od razu po podpisaniu protokołu, podczas tego samego spotkania. Zdarza się jednak, iż na przekazanie kluczy deweloperzy umawiają się w innym, zwykle nieodległym terminie.