Operat szacunkowy nieruchomości - co to jest i do czego służy?

Pojęcie operatu szacunkowego pojawia się często przy okazji dowolnych czynności związanych z przekazaniem prawa do nieruchomości. Niemniej jednak wiele osób nie wie, czym tak naprawdę jest operat szacunkowy, kto go sporządza, i po co to robi. Wyjaśniamy tę kwestię w poniższym artykule.

Czym jest operat szacunkowy?

Operat szacunkowy to nic innego, jak pewien specyficzny dokument, który jest sporządzany przy wycenie nieruchomości. Zawiera on informacje dotyczące procedury przeprowadzenia wyceny i musi być bardzo szczegółowy. Niezbędne jest zawarcie w dokumencie wszystkich informacji niezbędnych do ustalenia, w jaki sposób dokonano wyceny. Innymi słowy jest on uzasadnieniem takiej, a nie innej wyceny nieruchomości. Dokument ten musi być sporządzony w formie pisemnej, a spisać go może tylko uprawniona do tego osoba. W przeciwnym razie dokument nie będzie miał wartości urzędowej.

Operat szacunkowy nieruchomości - co to jest i do czego służy?

Do czego potrzebny jest operat szacunkowy?

Omawiany dokument potrzebny jest zawsze wtedy, kiedy niezbędne jest dokonanie wyceny nieruchomości. Przykładowo, jeśli inwestor planuje kupić nowe mieszkania w Katowicach, prawdopodobnie będzie najpierw chciał poznać ich realną wartość. Zapoznając się z operatem szacunkowym, otrzyma odpowiedź na pytanie, czy dana inwestycja jest opłacalna. Kupując mieszkanie dla siebie również warto sprawdzić, jaka jest jego realna wartość.

Jednak wycena przydaje się nie tylko w przypadku zakupu mieszkania bądź innej nieruchomości. Może być ona konieczna do przeprowadzenia na przykład z przyczyn podatkowych. W przypadku konieczności określenia podatku wymaganego do zapłaty z powodu rozwodu, darowizny czy dowolnej innej sytuacji, w wyniku której dochodzi do przekazania prawa własności do nieruchomości. Operat szacunkowy to dokument, który okazuje się niezbędny również podczas zaciągania kredytu hipotecznego. Przed udzieleniem kredytu bank musi wiedzieć, jak wysokie zabezpieczenie stanowi dana nieruchomość. W tym celu zapoznaje się z operatem szacunkowym przygotowanym przez rzeczoznawcę posiadającego odpowiednie uprawnienia.