Jak wygląda umowa z deweloperem?

Jeżeli upatrzyłeś sobie mieszkanie i jesteś zdecydowany, aby zrealizować transakcję, nadchodzi chwila podpisania umowy. Powinieneś być do tego przygotowany, wiedząc, co powinno się w niej znaleźć oraz jakie sztuczki stosują deweloperzy. Przybliżamy przebieg współpracy z deweloperem oraz wskazujemy, o czym musisz pamiętać, podpisując umowę.

Umowa rezerwacyjna, deweloperska i przyrzeczona

Zanim staniesz się właścicielem mieszkania i będziesz mógł się do niego wprowadzić, konieczne będzie podpisanie trzech umów. W pierwszej kolejności zawierana jest umowa rezerwacyjna, dzięki której nikt nie podbierze Ci upatrzonego mieszkania. Nie ma ona jednak mocy prawnej i nie zawiera żadnych szczegółów zapisów dotyczących współpracy z deweloperem. Konkrety zawiera się dopiero w umowie deweloperskiej, która jest podstawą do roszczeń sądowych. Innymi słowy, ma ona moc prawną, dlatego powinna być jak najbardziej szczegółowa, określając obowiązki dewelopera oraz prawa kupującego. Umowę deweloperską zawiera się najczęściej na etapie budowy mieszkania, natomiast kiedy jest ono już gotowe do odbioru, dochodzi do zawarcia umowy przyrzeczonej, zgodnie z którą nabywca staje się właścicielem nieruchomości.

Czym jest umowa deweloperska?

Umowa deweloperska jest szczegółowa i zobowiązująca, co oznacza, iż powinny się w niej znaleźć konkretne zapisy. Należy zadbać o to, aby zostały zawarte w niej informacje dotyczące nieruchomości, takie jak powierzchnia, numer księgi wieczystej, położenie w bloku i wiele innych. Ponadto, niezbędna jest również cena zakupu lokalu oraz określenie terminu, w którym należy dokonać wpłaty. W tym miejscu warto podkreślić, iż pieniądze powinny być wpłacane na konto powiernicze. Od 2012 roku deweloper ma obowiązek korzystać z konta powierniczego, co ma chronić nabywców na wypadek upadku firm deweloperskiej. Numer rachunku powierniczego również powinien znaleźć się w umowie.

Jak wygląda umowa z deweloperem?

Ponadto, umowa deweloperska powinna zawierać m.in. informacje dotyczące terminu oddania nieruchomości oraz warunków odstąpienia od umowy. Życie bywa nieprzewidywalne, dlatego nawet będąc całkowicie zdecydowanym na zakup danego mieszkania, być może będziesz musiał z niego zrezygnować. Warto zatem zadbać o korzystne warunki rezygnacji z umowy.

Umowa deweloperska ma charakter aktu notarialnego. Powinna zatem zostać podpisana w biurze notariusza. Koszty zawarcia umowy w obecności notariusza w 50% pokrywa deweloper, a w 50% nabywca. Jest to dodatkowy wydatek, jednak ostatecznie kupujący wiele zyskuje, dzięki możliwości skonsultowania wszelkich wątpliwości ze specjalistą w dziedzinie prawa.

Jakie prawa daje Ci umowa deweloperska?

Warto podkreślić, że podpisanie umowy deweloperskiej nie oznacza przejęcia praw do nieruchomości. Niemniej jednak w dokumencie powinien się znaleźć zapis o zobowiązaniu się dewelopera do podpisania w przyszłości umowy przyrzeczonej, która zapewnia takie prawa. Ponadto, należy pamiętać, iż jest to samodzielna umowa o mocy prawnej, a nie umowa przedwstępna. Istotne jest, aby deweloper nie nazwał jej umową przedwstępną, gdyż może to rodzić problemy w przypadku ewentualnych sporów wynikających z nieegzekwowania zapisów zawartych w umowie.