Mieszkanie z licytacji komorniczej - okazja czy ryzyko?

Zakup mieszkania z licytacji komorniczej to szansa na nabycie nieruchomości w cenie nawet o 30-35% niższej od jej realnej wartości. Wydaje się to zatem doskonałą inwestycją. Jednak czy na pewno? Czy ryzyko związane z zakupem takiego mieszkania nie jest zbyt wysokie? Postaramy się nieco rozjaśnić tę kwestię w poniższym artykule.

Na czym polega zakup mieszkania na licytacji?

Mieszkania wystawiane na licytacjach komorniczych to nieruchomości przejęte od dłużników, którzy nie spłacili swoich zobowiązań. Po ich przejęciu komornik wystawia nieruchomości na sprzedaż. Cena wywoławcza zwykle wynosi około trzech czwartych oszacowanej wartości mieszkania. Kiedy odpowiednie procedury sądowe zostaną zakończone, publicznie zostaje ogłoszony termin licytacji. W obwieszczeniu zawarte są podstawowe informacje dotyczące mieszkania oraz jego ceny. Podana jest również informacja odnośnie tego, kiedy można obejrzeć nieruchomość.

Mieszkanie z licytacji komorniczej - okazja czy ryzyko?

Chcąc wziąć udział w licytacji, należy skontaktować się z komornikiem, obejrzeć zdjęcia mieszkania i umówić się na ewentualne oględziny. Pozwoli to ocenić, czy inwestycja może być opłacalna. Później pozostaje już jedynie uiścić rękojmię w wysokości 10% oszacowanej wartości nieruchomości, aby zostać dopuszczonym do udziału w licytacji.

Licytacja ma charakter publiczny. Odbywa się ona ustnie w obecności komornika i sędziego. Najwyższa oferta wygrywa. Po zwycięstwie licytacji należy uiścić pełną opłatę za mieszkanie, aby stać się jego właścicielem.

Zakup mieszkania na licytacji komorniczej – zagrożenia

Niewątpliwie na licytacji komorniczej można kupić mieszkanie w okazyjnej cenie. Niemniej jednak występują pewne zagrożenia. Przede wszystkim możliwe są kłopoty z aktualnymi mieszkańcami. Jeśli będą zaskarżać wyroki sądowe, przejęcie mieszkania może zająć nawet kilka lat. Mogą oni również odmówić wyprowadzki z mieszkania. W takiej sytuacji konieczne będzie przeprowadzenie procesu eksmisyjnego. Niestety niewielka ilość zastępczych mieszkań socjalnych sprawia, że to również może być bardzo długi proces.