Najem okazjonalny krok po kroku

Najem okazjonalny pojawił się w polskim prawie stosunkowo niedawno, bo dopiero w 2009 roku. Jak na razie wciąż nie jest szczególnie popularny, mimo niewątpliwych korzyści dla wynajmującego. Jednak również najemca nie traci na podpisaniu umowy najmu okazjonalnego, o ile sumiennie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Czym zatem jest najem okazjonalny? Czy warto się na niego zdecydować? Jak podpisać tego typu umowę krok po kroku?

Najem okazjonalny jako zabezpieczenie interesów obu stron?

Polskie prawo zawiera wiele zapisów, które zabezpieczają prawa najemców. Przykładowo, w przypadku standardowej umowy najmu eksmisja lokatorów jest niedopuszczalna w okresie od 1.11 do 31.03. Nawet jeśli najemca wykorzystuje mieszkanie niezgodnie z przeznaczeniem lub od kilku miesięcy zalega z płaceniem czynszu, właściciel nie może go eksmitować. W pozostałym okresie roku eksmisja wymaga natomiast interwencji sądu oraz znalezienia mieszkania socjalnego. Wszystko to trwa długo, powoduje straty finansowe wynajmującego, a uzyskanie odszkodowania przeważnie okazuje się niemożliwe.

Najem okazjonalny krok po kroku

Najem okazjonalny zabezpiecza interesy wynajmującego, dając mu możliwość niemal natychmiastowej eksmisji lokatorów, jeśli nie przestrzegają oni zapisów umowy. Warto podkreślić, że dotyczy to tylko takich sytuacji. Najemca nie może eksmitować lokatorów bez powodu. Dlatego też najemcy, którzy przestrzegają ustaleń zawartych w umowie, są całkowicie bezpieczni.

Akt notarialny i niezbędne oświadczenia

Podpisanie umowy najmu okazjonalnego wymaga dopełnienia wielu formalności. Nie powinno to jednak zniechęcać, bo właśnie dzięki tym formalnościom interesy najemcy zostają zaspokojone. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że umowa najmu okazjonalnego przyjmuje formę aktu notarialnego. Ponadto do jej podpisania niezbędnych jest kilka oświadczeń. Pierwsze z nich to oświadczenie najemcy do poddania się egzekucji i wydania lokalu w określonym terminie. Drugie oświadczenie dotyczy wskazania lokalu, do którego najemca przeniesie się w przypadku eksmisji. Natomiast wynajmujący wydaje oświadczenie wyrażające zgodę na zamieszkanie lokatorów w jego nieruchomości.