Odrębna własność lokalu - czym jest i jakie prawa są z nim związane?

Według polskiego prawa nieruchomością najczęściej określa się grunt wraz z budynkiem, który się na nim znajduje. W większości przypadków własność dotyczy głównie gruntu, choć są również sytuacje, w których można zostać właścicielem budynku. Osobną kategorię stanowi natomiast wyodrębnienie nieruchomości, dzięki któremu zostaje ona niejako oddzielona prawnie od budynku i gruntu, na którym on stoi.

Na czym polega odrębna własność nieruchomości?

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że większość właścicieli mieszkań formalnie nie tyle posiada lokale, co prawo do ich użytkowania. Natomiast wyodrębnienie lokalu nadaje pełne prawo do nieruchomości. Dzięki temu właściciel może zarządzać nieruchomością w niemal nieograniczony sposób. Warto przy tym zauważyć, że odrębna własność nieruchomości może dotyczyć nie tylko jednego lokalu, ale również dodatkowych pomieszczeń, które nie są z nim w bezpośrednim kontakcie czy nawet urządzeń znajdujących się na danym gruncie. Oznacza to, że wyodrębniając mieszkanie, można jednocześnie wyodrębnić również np. piwnicę czy garaż. Warto zaznaczyć, że wyodrębniony lokal staje się z formalnego punktu widzenia niezależną nieruchomością, dlatego konieczne jest sporządzenie wpisu do księgi wieczystej.

Odrębna własność lokalu - czym jest i jakie prawa są z nim związane?

Ażeby możliwe było wyodrębnienie lokalu, musi on spełniać przesłanki samodzielności. Musi zatem fizycznie stanowić odrębną część budynku. Jeżeli przesłanka ta nie jest spełniona, problem można rozwiązać poprzez przeprowadzenie odpowiednich prac remontowych. 

Korzyści wyodrębnienia nieruchomości

Główną korzyścią wynikającą z wyodrębnienia nieruchomości jest uzyskanie w ten sposób pełnego prawa do lokalu. Właściciel może nim zarządzać w absolutnie dowolny sposób. Co więcej, nie traci on przy tym prawa do części wspólnych budynku. Pozostaje współwłaścicielem części wspólnych. Tym samym może swobodnie korzystać czy to z klatki schodowej czy też z windy. Warto jednak podkreślić, że właściciel wyodrębnionej nieruchomości nie jest właścicielem żadnej części gruntu, na którym stoi budynek. Z prawnego punktu widzenia jest on jednak jego współużytkownikiem wieczystym.