Instalacje roślinne w nowych przestrzeniach

Z roku na rok coraz większe uznanie zyskuje nowy trend w architekturze określany najczęściej jako biophilic design. Zakłada on projektowanie budynków zgodnie z ideą stosowania rozwiązań zgodnych z naturą, w tym obecność znacznych ilości zieleni. Od dłuższego czasu trend ten jest widoczny w projektach biurowców, teraz natomiast pojawia się również w propozycjach od deweloperów budujących nieruchomości mieszkalne.

Na czym polega biophilic design?

Projektowanie w przyjaźni z naturą to przede wszystkim uwzględnienie w projekcie znacznych ilości zieleni. Pojawia się ona na przykład w postaci krzewów tarasowych czy też roślin pnących, wijących się po elewacji budynku. Do tego dochodzą również tzw. zielone korytarze, pełne roślin doniczkowych i ściennych. Jednak idea projektowania z myślą o naturze to nie tylko wstawianie roślinności we wszelkie możliwe przestrzenie. Biophilic design zakłada również projektowanie budynków w kształtach budzących skojarzenia z naturą raz umożliwiających jej odczuwanie. O co chodzi? Rzecz w tym, aby budynek reagował na zmiany pór roku czy pogody. Ponadto, materiały wykorzystane do budowy powinny by przyjazne naturze i zgodne ze stylem naturalistycznym. Założenie jest takie, aby człowiek zamieszkujący wnętrze wykonane zgodnie z ideą biophilic design czuł się częścią natury.

Instalacje roślinne w nowych przestrzeniach

Korzyści z tworzenia projektów zgodnych z naturą

Moda na projektowanie zakładające wykorzystanie dużych ilości roślin oraz materiałów naturalnych nie wzięło się znikąd. Tendencja ta wynika z założenia, iż obecność natury sprzyja człowiekowi – jego samopoczuciu oraz zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że projekty o których mowa w tym artykule zakładają troskę o najwyższą jakość wody i powietrza w budynku. W kwestii wody, należy podkreślić jej znaczenie również dla estetyki budynku. Instalacje wodne to ważne elementy projektów nowoczesnych budynków wykonanych zgodnie z trendem aqua design, występującym często w parze z biophilic design. Wracając natomiast do kwestii nieruchomości bogatych w elementy roślinne, należy zauważyć wpływ zieleni na samopoczucie psychiczne. Nie od dziś wiadomo, że kolor ten uspokaja, zwłaszcza gdy występuje naturalnie w postaci zielonych liści czy łodyg.