Różnice między zaliczką a zadatkiem

Pojęcia zaliczki i zadatku często są mylone. Niektórym wydaje się, że są one tożsame. Nic bardziej mylnego. Oznaczają one coś zupełnie innego. Kupując mieszkanie, w większości przypadków nabywca będzie zobowiązany do wpłacenia zadatku jeszcze przed zrealizowaniem transakcji. Jednak czym tak naprawdę różnią się te dwie formy przedpłaty?

Najważniejsze cechy i różnice

Zarówno zaliczka, jak i zadatek stanowią część całej kwoty, którą nabywca ma zapłacić za daną nieruchomość. Ich wpłata oznacza zainteresowanie nabywcy nieruchomością i w pewnym sensie zobowiązanie do jej zakupu. Niemniej jednak w praktyce tylko zadatek jest formą zabezpieczenia. Rzecz w tym, iż w przypadku wycofania się potencjalnego nabywcy z umowy, nie otrzyma on zwrotu zadatku. Zaliczka natomiast zawsze jest zwracana, co stanowi w tym przypadku podstawową różnicę.

Różnice między zaliczką a zadatkiem

Warto w tym miejscu poruszyć również kwestię tego, co dzieje się wtedy, gdy to sprzedawca, który odebrał zaliczkę lub zadatek, wycofa się z umowy. Jeśli otrzymał zaliczkę, jest zobowiązany, aby zwrócić ją w całości. Natomiast w przypadku zadatku powinien zwrócić jego dwukrotność.

Zaliczka czy zadatek?

Przeważnie sprzedawcy wymagają od nabywców, aby przed podpisaniem umowy zapłacili oni zadatek. W ten sposób zabezpieczają się przed ewentualnym wycofaniem się nabywcy. Wpłacając zadatek, potencjalny nabywca daje dowód, że rzeczywiście chce zrealizować transakcję. Natomiast jeśli mimo to wycofa się z transakcji, sprzedawca inkasuje całkiem przyzwoitą kwotę. Wysokość zadatku wynosi zwykle 10% całej kwoty należnej za daną nieruchomość.

Warto zaznaczyć, że obowiązek zapłaty zadatku musi być zapisany w umowie przedwstępnej. W przeciwnym wypadku sprzedawca nie może żądać jego zapłaty. Domyślną formą przedpłaty jest bowiem zaliczka. W rzeczywistości jednak niczego ona nie gwarantuje. Dlatego też w przeważającej liczbie umów zapis o obowiązku uiszczenia zadatku jest obecny. Nabywca może jednak negocjować warunki. Jest to szczególnie wskazane w sytuacji, gdy nie jest pewien, czy otrzyma kredyt hipoteczny i będzie mógł zrealizować transakcję.