Darowizna a zachowek

W chwili śmierci konkretnej osoby następuje moment, w którym pozostawiony przez nią majątek musi zostać przekazany jej spadkobiercom. W niektórych sytuacjach osoba ta za życia spisuje testament, jednakże nie zawsze ujmuje w nim wszystkie osoby, które mają prawo do otrzymania części jej majątku. Nasze prawo chroni wstępnych i zstępnych, czyli rodziców i dzieci zmarłego, którzy mają prawo do zachowku, nawet jeśli zostali pominięci w rzeczonym testamencie.

Czym jest zachowek?

Zachowek to gwarancja otrzymania części majątku, nawet jeśli osoba mająca do tego prawo nie została wspomniana w testamencie. Muszą zaistnieć konkretne okoliczności, w których wydziedziczy się osobę posiadającą prawo do zachowku. Jeśli jednak nikt nie został wydziedziczony, zachowek musi otrzymać. W ten sposób prawo chce ochronić spadkobierców i ominięcie tych przepisów nie jest możliwe.

Darowizna a zachowek

Czym wobec tego jest darowizna?

Darowizna to możliwość przekazania części majątku osobie z rodziny lub przyjaciołom. W przypadku, gdy darowizna nie przekracza określonej kwoty, najbliżsi nie muszą płacić od niej nawet podatku, jednakże zwykle ponosi się odpowiedzialności za zapłatę specjalnie obliczonego na tę okoliczność podatku. Darowizna może być przekazana za życia i może być dokonywana w dowolnej ilości razy, lecz wszystkie takie sytuacje powinny być opatrzone odpowiednią dokumentacją.

Kiedy zaistnieje więc konflikt?

Jeśli spadkobierca, który ma prawo do zachowku, otrzymał za życia zmarłego darowiznę, która spowodowała brak możliwości wypłaty zachowku pozostałym do tego upoważnionym, następuje konflikt. Osoba, która otrzymała darowiznę, musi w takiej sytuacji spłacić pozostałych spadkobierców lub oddać przedmiot będący darowizną. Przy tych czynnościach musi jednak pamiętać o jednym: spłacając pozostałych spadkobierców lub też oddając im przedmiot darowizny w postaci nieruchomości, musi zachować dla siebie taką część, która będzie równowartością zachowku. Nie jest to sytuacja prosta i zwykle spadkobiercy muszą posiłkować się pomocą prawników, bez których rozwiązanie jej może się okazać niemożliwe - szczególnie jeśli w grę wchodzą zwykle emocje.