Mieszkanie od dewelopera – jak kupić?

Zakup mieszkania to zawsze duże przeżycie, ze względu na konieczność wydania dużych pieniędzy. Często dokonanie transakcji wiąże się również z koniecznością zaciągnięcia wieloletniego kredytu. Zatem kupując nieruchomość u dewelopera, warto być do tego odpowiednio przygotowanym. O czym należy pamiętać? Jak kupić nowe mieszkanie?

Możliwości finansowe

Przed wyborem konkretnego dewelopera i mieszkania konieczne jest określenie własnych możliwości finansowych. Zdecyduj, jaką kwotę możesz przeznaczyć na wkład własny, następnie wybierz się do banku, aby poznać swoją zdolność kredytową. Możesz również skorzystać z pomocy doradcy, który określi Twoje możliwości kredytowe oraz doradzi, w którym banku powinieneś starać się o wsparcie. Kontaktując się z fachowcami, czy to z biura doradztwa kredytowego, czy też z banku, poznasz swoje możliwości kredytowe. W ten sposób dowiesz się, jakie najdroższe mieszkanie jesteś w stanie kupić.

Wybór dewelopera

Większość nabywców, poszukując idealnej dla siebie nieruchomości, ocenia przede wszystkim konkretną inwestycję, nie zastanawiając się szczególnie nad tym, jaki deweloper ją realizuje. Jest to błąd, który może mieć przykre konsekwencje. Warto sprawdzić, jak były realizowane inwestycje danego dewelopera w przeszłości. Czy wywiązywał się z ustaleń zawartych w umowie? Czy dotrzymywał określonych terminów? Jeżeli realizacja poprzednich projektów przebiegała sprawnie, można z większą pewnością zakładać, że teraz też tak będzie.

Mieszkanie od dewelopera – jak kupić?

Niezwykle istotne jest również upewnienie się, iż deweloper gwarantuje bezpieczeństwo pieniędzy wpłaconych na inwestycję. Należy podkreślić, iż obecnie spoczywa na nim taki obowiązek. Bez wątpienia najlepszym zabezpieczeniem jest zamknięty rachunek powierniczy. Deweloper nie może pobierać z niego żadnych pieniędzy, co sprawia, iż nabywca może być spokojny o wpłacone środki, nawet jeśli deweloper nie zrealizuje inwestycji. Niemniej jednak częściej deweloperzy korzystają z otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych, a dodatkowym zabezpieczeniem kapitału bywa gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa. Deweloper może korzystać z pieniędzy zgromadzonych na koncie otwartym, jednak tylko w celu opłacenia wydatków związanych z daną inwestycją. Ponadto, wszelkie wpłaty i wypłaty są ewidencjonowane przez bank, a nabywca nieruchomości ma prawo do uzyskania informacji na temat wszelkich aktywności na koncie. Co więcej, deweloper nie ma możliwości zamknięcia konta powierniczego.

Obowiązki dewelopera

Każdy deweloper, który oferuje nieruchomości na sprzedaż, powinien wydać prospekt informacyjny dotyczący danej inwestycji. Ponadto, jeżeli potencjalny nabywca sobie tego zażyczy,  powinna zostać mu przedstawiona umowa deweloperska. Deweloper na życzenie dostarcza również szczegółowych informacji dotyczącej inwestycji oraz własnej sytuacji finansowej. Niemniej jednak klient może domagać się udzielenia tylko informacji z zakresu określonego w prospekcie.