Depozyt notarialny - co to jest i kiedy warto z niego skorzystać?

Sprzedaż nieruchomości to transakcja, która przynosi sporo radości, ale też przysparza sporo zmartwień. Po podpisaniu umowy sprzedający przestaje być właścicielem nieruchomości, nerwowo wyczekując swoich należności. Sposobem na tę niepewność jest depozyt notarialny.

Transakcja bezpieczna dla obu stron

Depozyt notarialny to całkowicie bezpieczna forma przekazania należności na przykład za nieruchomość. Uprawnienia do dokonania tej czynności posiada notariusz, który zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku o prawie o notariacie (art. 108) może przyjąć na przechowanie walutę polską lub obcą, a także papiery wartościowe, które mogą zostać wydane wskazanej osobie po tym, jak spełni ona określone warunki.

Depozyt notarialny - co to jest i kiedy warto z niego skorzystać?

Kiedy zdecydować się na depozyt notarialny?

Z takiej możliwości dosyć często korzystają osoby sprzedające lub kupujące nieruchomość. Zazwyczaj depozyt notarialny stosowany jest wobec osób, do których sprzedający lub kupujący mają ograniczone zaufanie w zakresie płatności. Transakcja w obecności notariusza zmniejsza nerwowość i obawy związane z bezpieczeństwem kwestii związanych z płatnością.

Osoba nabywająca nieruchomość zazwyczaj zobowiązana jest do przelania ustalonej części wartości lub całą kwotę nieruchomości na konto depozytowe kancelarii notarialnej. Należy to zrobić przed dniem podpisania aktu notarialnego. Przelana kwota będzie czekać na koncie depozytowym, a po podpisaniu aktu przekazana sprzedawcy mieszkania na wskazane przez niego konto.

Koszt transakcji

Depozyt notarialny jest usługą, zatem należy za nią zapłacić. Koszty takiej transakcji wynoszą połowę maksymalnej stawki przewidzianej dla danej kwoty plus podatek VAT w wysokości 23% (koszty są zgodne z Rozporządzeniem Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku). Jeśli więc wartość nieruchomości wynosi 300 tys. zł, koszt depozytu notarialnego to nieco ponad 1200 zł już z podatkiem VAT. Koszty depozytu stoją po stronie osoby, która się na niego zdecydowała, lecz dla bezpieczeństwa transakcji zdecydowanie warto oszczędzić sobie nerwów.