Służebność mieszkania – co warto wiedzieć?

Służebność mieszkania to termin, który zawsze wzbudza sporo wątpliwości. Wiele osób kojarzy go jednoznacznie z kłopotami, których może przysporzyć jeden z mieszkańców nieruchomości. Czym jest służebność i co warto o niej wiedzieć?

Czym jest służebność i komu przysługuje

Termin służebności widnieje w kodeksie cywilnym i oznacza ograniczone prawo rzeczowe, które wiąże się z osobą wskazaną z imienia i nazwiska (zwanego służebnikiem). Osoba taka, zawierając umowę z właścicielem nieruchomości, otrzymuje prawo do bezpłatnego użytkowania części mieszkania, które wskaże ów właściciel. Umowa służebności powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

W kwestii nieruchomości służebność może dotyczyć wyłącznie jednego pokoju, a w przypadku domu może obejmować na przykład całe piętro. Warto wiedzieć, że służebnik w ramach praw, które mu przysługują, może użytkować takie pomieszczenia, jak kuchnia, łazienka czy części wspólne dla wszystkich mieszkańców (pralnia, suszarnia itd.).

Służebność mieszkania – co warto wiedzieć?

Co wolno służebnikowi?

Zgodnie z prawem służebnik może przyjąć do mieszkania małżonka, a także swoje dzieci, które mogą pozostać w nim również po osiągnięciu pełnoletniości. Pod wspólnym dachem może zamieszkać także osoba niespokrewniona, jeśli jest ona na utrzymaniu służebnika lub jest niezbędna do prowadzenia gospodarstwa domowego. Warunkiem jest mieszkanie wyłącznie w części lokalu, którą wskazano w umowie z właścicielem.

Opłaty służebnika

Prawo cywilne wyjaśnia, że służebnik może mieszkać w wyznaczonej części bezpłatnie, co jednak nie zwalnia go z obowiązku dokładania się do rachunków za media czy utrzymanie nieruchomości. Wysokość opłat powinna być proporcjonalna do użytkowanej części mieszkania.

Mieszkanie ze służebnością można wystawić na sprzedaż nawet bez zgody służebnika. Nawet jeśli nieruchomość zmieni właściciela, służebnik nie zostaje pozbawiony swoich praw i może nadal bezpłatnie użytkować wyznaczoną przez poprzedniego właściciela część nieruchomości. W świetle prawa nowy właściciel nie może usunąć służebnika z mieszkania.