Upadłość spółdzielni mieszkaniowej - jakie ma konsekwencje?

Spółdzielnia mieszkaniowa jest podmiotem, którego głównym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych oraz innych potrzeb zrzeszonych w niej osób. Innymi słowy, spółdzielnia zarządza poszczególnymi nieruchomościami, dba o budynki oraz infrastrukturę. Niekiedy jednak bywa tak, że wskutek nieprawidłowości finansowych, spółdzielnia nie może poprawnie funkcjonować, co może skutkować jej upadłością. Kiedy spółdzielnia może ogłosić upadłość oraz jakie są tego konsekwencje?

Kiedy spółdzielnia mieszkaniowa może ogłosić upadłość?

Nie zawsze spółdzielnie mieszkaniowe działają poprawnie, wynika to z różnych względów. Niekiedy chodzi o brak środków finansowych, innym razem powodem niewydolności podmiotu jest nieudolne nim zarządzanie. Według ustawy prawa spółdzielczego w przypadku niewypłacalności spółdzielni mieszkaniowej, czyli w momencie, gdy podmiot nie jest w stanie regulować swoich wierzytelności, może ogłosić stan upadłości. Jak to się odbywa? Do sądu trzeba dostarczyć specjalny wniosek, następnie zostaje wyznaczona osoba, która przejmuje dalszą opiekę nad spółdzielnią.

Czy można stracić spółdzielcze prawo lokatorskie?

Gdy spółdzielnia mieszkaniowa ogłosi upadłość, wówczas konieczne jest przeprowadzenie spieniężenie jej majątku, w tym budynków mieszkalnych. To dlatego obawa związana ze stratą prawa lokatorskiego jest uzasadniona.

Oczywiście nie trzeba martwić się, że stracimy miejsce zamieszkania. Nawet gdy budynek zostanie przejęty przez inny podmiot, niż kolejna spółdzielnia mieszkaniowa, to nasze spółdzielcze lokatorskie prawo będzie wówczas przekształcone w prawo najmu, określone w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. W takiej sytuacji zawierana jest nowa umowa najmu wraz z określeniem warunków finansowych.

Upadłość spółdzielni mieszkaniowej - jakie ma konsekwencje?

W przypadku, gdy właścicielem budynku stanie się inna spółdzielnia, będziemy mogli starać się o przyjęcie do niej.

Co w przypadku, gdy mam własnościowe prawo do lokalu?

Osoby posiadające własnościowe prawo do lokalu znajdującego się w budynku przejętym przez inny podmiot niż spółdzielnia mieszkaniowa, nabywają wówczas prawo odrębnej własności. Gdy budynek zostanie wykupiony przez inną spółdzielnię mieszkaniową, wówczas trzeba będzie po prostu złożyć deklarację członkowską, aby móc przystąpić do nowej spółdzielni.

Jak widać, jako mieszkańcy nie musimy obawiać się utraty miejsca zamieszkania, nawet w przypadku, gdy spółdzielnia mieszkaniowa zarządzająca budynkiem ogłosiła upadłość i została przejęta przez inny podmiot.