Podział jednego mieszkania na dwa mniejsze

Współwłasność mieszkania często rodzi wiele problemów. Jeden z właścicieli może chcieć sprzedać nieruchomość, a drugi wolałby w niej zamieszkać. Problem wspólnego mieszkania często dotyczy też eksmałżonków, którzy nie mogą porozumieć się w kwestii podziału majątku. Rozwiązaniem tego typu trudności może być podział mieszkania na dwa mniejsze.

Kiedy podział mieszkania jest możliwy?

Ażeby podział mieszkania był możliwy, musi zostać spełnionych kilka warunków. Wydaje się, że podstawowym z nich jest odpowiedni metraż mieszkania, umożliwiający stworzenie dwóch niezależnych, a jednocześnie w pełni funkcjonalnych lokali. Ponadto, układ mieszkania oraz jego położenie w budynku muszą umożliwiać stworzenie dwóch osobnych wejść. O ile zwykle jest to możliwe w starym budownictwie, w nowych blokach często okazuje się problematyczne.

Podział jednego mieszkania na dwa mniejsze

Formalności związane z podziałem mieszkania

Zanim rozpoczną się prace remontowe, konieczne jest załatwienie licznych formalności. Pierwszą z nich jest przygotowanie planu podziału. Powinien to być dokument jasno ukazujący w jaki sposób zostanie podzielone mieszkanie. Zadanie to warto powierzyć budowlańcowi lub rzeczoznawcy. Posiadają oni wiedzę, która umożliwia im nakreślenie realnego podziału mieszkania. Poza tym, aby dokument miał jakąkolwiek wartość, potrzebny jest na nim podpis fachowca.

Następnie przychodzi czas na uzyskanie niezbędnych zgód. W pierwszej kolejności należy się zwrócić do administracji budynku lub spółdzielni. Niezbędna jest także zgoda wszystkich pozostałych współwłaścicieli nieruchomości. Czasami, jeżeli konieczne jest wykonanie poważnych prac remontowych, niezbędne jest też uzyskanie zgody na budowę. Następnie należy uzyskać zaświadczenie o samodzielności. Może je wydać prezydent lub starosta.

Ostatnim z formalnych etapów podziału mieszkania jest podpisanie umowy o ustanowieniu odrębnej własności. Na jej podstawie każdy z dwóch powstałych lokali zostaje przypisany określonym właścicielom. W celu nadania mocy prawnej wspomnianej umowie, powinna ona zostać przygotowana jako akt notarialny.